Esiopetus

6 vuotiaiden opetus steinerpäiväkoti Mesimarjassa

6 vuotta toimintakauden aikana täyttävien paikkaa haetaan suoraan päiväkodista ja lapset valitaan ilmoittautumisikäjärjestyksessä kuten muutakin hoitopaikkaa haettaessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan 6 vuotiaiden opetus ei ole maksutonta syksystä 2012 alkaen. 6 vuotiaat voivat kuitenkin olla päiväkodissa osallistuen esiopetusta korvaavaan varhaiskasvatukseen.

Toiminta niveltyy yhteen pienempien lasten toiminnan kanssa niin että 6 vuotiaat saavat tuntea olevansa päiväkodin "isoja", pienempien opastajia ja auttajia sekä leikkitilanteissa että toimintatuokioissa.

Lisäksi 6-vuotiailla, kuten muillakin pienryhmillä, on omat, erityiset aamupiirinsä joissa toiminta pohjautuu Espoon kaupungin ja päiväkodin omaan 2016 laadittuun esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä valtakunnalliseen steinerpedagogiseen esiopetussuunnitelmaan. Toimintaa ohjaa myös jokaisena vuonna tehtävä vuosisuunnitelma ja jokaisen lapsen oma henkilökohtainen, iänmukainen, oppimissuunnitelma.