Esiopetus

Esiopetus steinerpäiväkoti Mesimarjassa

Päiväkodissa toimii esiopetusryhmä elokuusta 2021. Esiopetusryhmän koko on kahdeksan lasta.

Toiminta niveltyy yhteen pienempien lasten toiminnan kanssa niin että 6 vuotiaat saavat tuntea olevansa päiväkodin "isoja", pienempien opastajia ja auttajia sekä leikkitilanteissa että toimintatuokioissa.

Lisäksi 6-vuotiailla, kuten muillakin pienryhmillä, on omat, erityiset aamupiirinsä joissa toiminta on kaupungin ja päiväkodin omaan 2016 laadittuun esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä valtakunnalliseen steinerpedagogiseen esioperunkoon. Toimintaa ohjaa myös jokaisena vuonna tehtävä vuosisuunnitelma ja jokaisen lapsen oma esiopetuksen oppimissuunnitelma.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Esiopetus

https://steinerkasvatus.fi/