Esiopetus

Esiopetus steinerpäiväkoti Mesimarjassa

Päiväkodissa toimii esiopetusryhmä elokuusta 2021 alkaen. Esiopetusryhmän koko on n. kahdeksan lasta.

Minimikoko esiopetuksen järjestämiselle on viisi lasta.

Toiminta niveltyy yhteen pienempien lasten toiminnan kanssa niin että 6 vuotiaat saavat tuntea olevansa päiväkodin "isoja", pienempien opastajia ja auttajia sekä leikkitilanteissa että toimintatuokioissa.

Lisäksi 6-vuotiailla, kuten muillakin pienryhmillä, on omat, erityiset aamupiirinsä joissa toiminta perustuu valtakunnalliseen ja Espoon kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä steinerpedagoginen esiopetussuunnitelman runko.

Toimintaa ohjaa myös jokaisena vuonna tehtävä vuosisuunnitelma ja jokaisen lapsen oma esiopetuksen oppimissuunnitelma.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Esiopetus

https://steinerkasvatus.fi/