Hallinto

Opettajakollegio vastaa päiväkodin pedagogiikasta ja sen toteutumisesta päiväkodissa, valitsee lapset ja mahdolliset uudet opettajakollegion jäsenet. Opettajakollegion edustaja on jäsenenä kannatusyhdistyksen johtokunnassa ja osallistuu johtokunnan työskentelyyn.

Kannatusyhdistyksen muodostavat siihen liittyneet päiväkodin huoltajat, jonossa olevien lasten huoltajat ja tukijäsenet. Kannatusyhdistys valitsee keskuudestaan vuosittain, lakisääteisessä vuosikokouksessa, kannatusyhdistyksen johtokunnan.

Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 25e/ vuosi, jäsenyys on henkilökohtainen.

Kannatusyhdistys perii päiväkodissa olevien lasten huoltajilta kuukausittaista tukimaksua toiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2020 tukimaksu on 25€ / kk, tukimaksu on perhekohtainen.

Johtokunnan vastuulla on päiväkodin toimintaan liittyvien taloudellisten päätösten tekeminen, yhteistyösopimusten tekeminen yhteistyökumppanien, esim. Espoon kaupungin kanssa, henkilökunnan työnantajana toimiminen sekä järjestää varainhankintaa yhdessä muiden kannatusyhdistyksen jäsenien kanssa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan kannatusyhdistykselle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä, 8 varsinaista sekä 2 varajäsentä, lisäksi opettajakollegion edustajalla on varajäsen.

Päiväkodin toimintaa valvoo, ostopalvelusopimuksen puitteissa, Espoon kaupunki, lähimpänä päivähoidon erityisosaaja sekä steinerpedagogiikan toteutumista Steinerpedagogisen liiton varhaiskasvatusosasto, joka myöntää luvan käyttää steinerpedagogisen päiväkodin nimikettä. https://peda.net/steinerkasvatus