Steinerpäiväkoti Mesimarja

Steinerpäiväkoti Mesimarjassa noudatetaan Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esiopetussuunnitelmaa steinerpedagogisin painotuksin. Suunnitelmia täydentävät valtakunnalliset steinerpedagoginen varhaiskasvatussuunnitelman runko sekä esiopetussuunnitelma ja opetussuunnitelmarunko. Steinerpäiväkoti Mesimarja toimii Espoon kaupungin ostopalvelupäiväkotina.

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/esiopetus

Päiväkoti Mesimarjassa lähtökohtana on steinerpedagogisen osaamisen lisäksi lapsilähtöisyys ja yhteistyö huoltajien kanssa. Lasta tuetaan yhdessä vanhempien kanssa yhteisen osaamisen ja keskinäisen kunnioittamisen sekä osallistamisen hengessä.

Päiväkodissa syödään kasvisruokaa.

Lapsiryhmä jakautuu eskareihin (6v.), viiskareihin (5v.), neliläisiin (4v.) ja pikkaraisiin (3v.) ikäryhmittäin. Kunkin ryhmän toiminnasta vastaa ryhmän oma vastuuopettaja.

Maanantainen eurytmia tukee lapsen kehon ja tilan hallintaa sekä sosiaalista kanssakäymistä ryhmässä. Jos eurytmiaa ei järjetetä, yhteinen leikki ja ohjatut leikkituokiot täydentävät oppimista.

Tiistaisin leipomisen aikana voidaan harjoitella muotoja tai esim. letittämisen ja solmun tekemisen taitoja. Leipominen tarjoaa mainion mahdollisuuden myös matemaattisten käsitteiden harjoitteluun.

Keskiviikkoisin ja torstaisin keskitytään leikin ja maalaamisen vuorotteluun pienryhmittäin. Maalamisen voidaan katsoa tukevan lasta onnistumisen kokemisen kautta sekä myös sosiaalisena harjoituksena. Keskittyminen kehittyy pikkuhiljaa kun lapsi "kuuntelee" kuinka värit "soivat" paperilla tai katselevat värien kohtaamista "akvarelli" tekniikalla maalatessa.

Retkipäivä lähimetsässä liittyy olennaisesti luonnonhavainnointiin ja limittyy päiväkodin toimintaan monimuotoisesti. Lapsille on sallittua kiivetä puihin ja kallioille omien valmiuksiensa ja taitojensa mukaisesti. Retkiin voidaan integroida erilaisia pedagogisia sisältöjä esim. "metsämatematiikkaa".

Pienet kodintyöt, kukkien kastelu, keittiöapulaisen työt, pöytien kattaminen, tossujärjestäjänä tai ruoka-apulaisena toimiminen ovat suosittuja ja haluttuja tehtäviä.

Tärkein oppimismenetelmä on vapaa leikki joka lomittuu pikku ryhmissä tapahtuvan toiminnan lomaan. Vapaan leikin rinnalla leikkikulttuuriin kuuluvat erilaiset rooli- ja sääntöleikit, pihaleikit ja muut ohjatut leikit, laulu- ja piirileikit sekä nukketeatteri (syli- ja pöytäteatteri).

Rytmiin tuovat tervettä vaihtelua lasten syntymäpäiväjuhlat, retket, vierailut, vuodenaikajuhlat ja niiden valmistelut. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että päiväkodin rytmit pysyvät elävinä ja hengittävinä. Rytmejä varioidaan lasten tarpeita kuunnellen, lasten osallisuus ensisijaisena toimintaperusteena. Havainnointi, lasten voinnin, jaksamisen ja kunkin päivän erityislaadun ryhmässä, seuraaminen ja toiminnan mahdollistaminen havainnoinnin pohjalta, on steinerpedagogisen työskentelyn kulmakivi.